IB-CADDY VAS VABI NA 2-DNEVNI TEČAJ


SOLIDWORKS Flow Simulation


28.8.2019 in 29.8.2019
od 830 do 1530


IB-CADDY
Dunajska cesta 106
Ljubljana

IB-CADDY
SOLIDWORKS simulation

Opis

SOLIDWORKS Flow Simulation je edino v SOLIDWORKS integrirano orodje za analizo dinamike fluidov. Ciljno usmerjen pristop vam omogoča enostaven vpogled v notranjost delovanja vašega izdelka pod realnimi pogoji. SOLIDWORKS Flow Simulation se lahko uporablja v širokem spektru dejavnosti, saj je bil zasnovan z namenom velike fleksibilnosti. S SOLIDWORKS Flow Simulation se lahko preračuna pretok plinov, tekočin in toplote. Ni pomembno ali razvijate vozilo, krilo letala ali izpušni ventil motorja, z uporabo SOLIDWORKS Flow Simulation v razvojnem ciklu boste razvili boljši izdelek v krajšem času.


Poglavja tečaja:

Poglavje 1: Izdelava Flow Simulation projekta
Naučimo se postaviti SOLIDWORKS Flow Simulation projekt
Poglavje 2: Mreženje
Mreženje je eno izmed najbolj pomembnih področij analiz. Naučimo se učinkovitega mreženja v SOLIDWORKS Flow Simulation.
Poglavje 3: Termalna analiza
Poleg pretoka plinov in tekočin se lahko računa tudi pretok toplote.
Poglavje 4: Zunanja prehodna analiza
Vse analize se ne odvijajo v nekem zaprtem prostoru. Obstajajo tudi analize odprtega tipa (npr. letalo v zraku). Prav tako nas včasih ne zanima ustaljeno stanje zaradi česar v tem poglavju gledamo časovno spremenljivo rešitev.
Poglavje 5: Mešana termalna analiza
Pri mešani termalni analizi se ne pretaka toplota le po mediju (plin, tekočina) temveč tudi po trdni snovi.
Poglavje 6: EFD Zooming
Kadar nas zanima le del večjega sistema, lahko uporabimo tehniko EFD Zooming-a, kjer na grobo preračunamo okolico in se osredotočimo na bolj natančen preračun le majhnega dela sistema.
Poglavje 7: Porozni medij
Delo s poroznimi mediji (npr. katalizator v izpuhu avtomobila) zahteva poseben opis materiala, ki ga spoznamo v tem poglavju.
Poglavje 8: Rotirajoči objekti
V tem poglavju se pregleda vpliv rotirajočih elementov (npr. ventilator) na simulacijski sistem.
Poglavje 9: Parametrična analiza
Kadar izvajamo simulacijo, želimo dobiti neko informacijo s katero izboljšamo naš model. Parametrična analiza nam omogoča določitev spremenljivk in cilja. Program nato sam preračuna spremenljive parametre, da se karseda približamo cilju.
Poglavje 10: Prosta površina
Če prevrnemo kozarec mleka, se le to polije po mizi. Tak preračun pretoka tekočine lahko izvedemo s prosto površino.
Poglavje 11: Kavitacija
Pogosto se pri pretokih pojavi nezaželen pojav kavitacije. V tem poglavju si ogledamo kako lahko ocenimo območja kjer se bo kavitacija pojavila.
Poglavje 12: Relativna vlažnost
Če želimo računati vlago v zraku, je potrebno vključiti nastavitve, ki jih spoznamo v tem poglavju.
Poglavje 13: Trajektorije delcev
Ko nas zanima kam se bodo prenesli delci, ki jih prenaša nek pretok, si lahko pomagamo s funkcijo trajektorij delcev.
Poglavje 14: Nadzvočni pretok
Matematične enačbe se pri nadzvočnih hitrostih pretokov spremenijo. V tem poglavju si ogledamo tak projekt.
Poglavje 15: Izvoz v metodo končnih elementov
Sile zaradi pretokov in tlaki, ki so posledica tekočin in plinov, vplivajo na strukturo modela. Z izvozom tlakov v SOLIDWORKS Simulation lahko preračunamo, če bo model strukturno zdržal pretoke in tlake, ki ga obdajajo.

LOKACIJA

KONTAKT


IB-CADDY D.O.O.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana

+386 1 566 12 55
info@ib-caddy.com